3 Year Warranty
  รับประกันคุณภาพสูงสุด 3 ปี*

- สินค้ารับประกันความคงทนต่อสภาพอากาศ ได้แก่ รังสียูวี อุณหภูมิ ความชื้น การย่อยสลาย เป็นระยะเวลา 3 ปี ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงของสีซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อยตามสภาพอากาศ (อายุการใช้งานของหญ้าเทียมจริงๆสามารถใช้งานได้เฉลี่ย 5-8 ปี ขึ้นอยู่กับการใช้งานและรุ่นของหญ้าเทียมที่เลือก)

-  พร้อมรับประกันความเสียหายที่เกิดจากการสึกหรอ หรือความเสียหายของตัวหญ้าเทียมเอง ที่เกิดจากการใช้งานตามปกติ เป็นระยะเวลา 1 ปี

- หญ้าเทียมรุ่นที่อยู่ในการรับประกัน ได้แก่ หญ้าเทียมชนิดปูพื้นทุกรุ่น ยกเว้นรุ่น FO-1001, FO-1002 และ FW-1011

- ทางเรายินดีที่จะรับผิดชอบความเสียหายตามเงื่อนไขข้างต้น โดยยินดีเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ โดยชดเชยเฉพาะในส่วนที่เสียหายเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนเป็นเงินสดได้ในทุกกรณี

- ทางเราขอสงวนสิทธิ ชดเชยเป็นสินค้ารุ่นอื่นที่มีมูลค่าเทียบเคียง ในกรณีที่สินค้าตัวนั้นหมด แต่ทั้งนี้การชดเชยจะต้องหักค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งานของสินค้าตัวนั้นด้วย

- การรับประกันจะไม่ครอบคลุมทุกกรณีดังต่อไปนี้
  • ความเสียหายจากการใช้งานผิดวิธี ซึ่งไม่ตรงกับที่ได้รับออกแบบหรือติดตั้ง หรือเกิดจากการกระทำของผู้ใช้งานหรือบุคคลรอบ ข้างหรือสัตว์เลี้ยงเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับตัวหญ้าเทียม
  • ภัยธรรมชาติ ปรากฎการณ์ธรรมชาติ หรือเหตุอื่นๆที่นอกเหนือจากการควบคุม
  • เหตุเพลิงไหม้
  • เหตุจากการที่ไม่ได้ทำการรักษาและดูแลอย่างถูกต้อง
- ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดของการรับประกันนี้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 
 

 
   
 


 
                                                            
Engine by MAKEWEBEASY